یکشنبه 10 مرداد 1400-22:28
نام عکاس: امیررضا رضاوی
زمان انتشار: دوشنبه 14 مهر 1399 13:55

نشست خبری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نشست خبری و کارگاه آموزشی نحوه انتشار اخبار مربوط به رفتار خودکشی ویژه خبرنگاران با حضور سید محمدعلوی و رضا دواساز ایرانی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.