یکشنبه 28 دی 1399-00:45
نام عکاس: سمیه نیک‌فکر
زمان انتشار: شنبه 12 مهر 1399 14:22

چالش‌های آموزش زیر سایه کرونا

بازگشایی مدارس با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا به یکی از بزرگترین چالش‌های کشو‌رهای دنیا تبدیل شده است، زیرا به عقیده متخصصان اطفال و مربیان، دور بودن از مدرسه و تحصیل آسیب جدی به کودکان وارد می‌سازد و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر کشورها خواهد داشت.

شماره گزارش: 1127720