دوشنبه 18 اسفند 1399-00:22
نام عکاس: دریافتی
زمان انتشار: دوشنبه 7 مهر 1399 14:46

نشست خبری ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت

نشست خبری ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت با حضور مسعود نجابتی دبیر کل و محمد حبیبی دبیر اجرایی این جشنواره در معراج شهدای تهران برگزار شد.

شماره گزارش: 1126477