چهارشنبه 7 آبان 1399-18:44
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 12:26

نشست کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا

شماره گزارش: 1125288