چهارشنبه 7 آبان 1399-19:09
نام عکاس: مهدی رضوی پور
زمان انتشار: دوشنبه 31 شهریور 1399 23:23

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت تبریز

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت تبریز با حضور استاندار و شهردار تبریز

شماره گزارش: 1124779