یکشنبه 9 آذر 1399-23:34
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: شنبه 29 شهریور 1399 13:51

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

شماره گزارش: 1124031