یکشنبه 30 شهریور 1399-19:09
نام عکاس: پیناررحیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 26 شهریور 1399 00:47

نشست خبری مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نشست خبری مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.