یکشنبه 4 آبان 1399-17:04
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1399 09:16

جلسه برنامه‌ریزی روسای حوزه پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه برنامه‌ریزی روسای حوزه پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .