جمعه 15 اسفند 1399-03:45
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: شنبه 15 شهریور 1399 11:29

آیین نمادین بازگشایی مدارس خراسان رضوی و آغاز سال تحصیلی 1400-1399

آیین نمادین بازگشایی مدارس خراسان رضوی و آغاز سال تحصیلی 1400-1399

شماره گزارش: 1120520