جمعه 15 اسفند 1399-22:47
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: شنبه 15 شهریور 1399 10:36

آغاز سال تحصیلی 1400-1399

زنگ آغاز سال تحصیلی 1400-1399 با حضور علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، در مدرسه شهید مطهری نواخته شد.