سه شنبه 6 آبان 1399-15:33
نام عکاس: پوریا آراسته
زمان انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399 08:41

شب شام غریبان مسجد جامع شهرستان خوسف