جمعه 7 آذر 1399-20:06
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: یکشنبه 9 شهریور 1399 23:25

عصر عاشورا در شهرستان خوسف

عصر عاشورا در شهرستان خوسف با رعایت نکات بهداشتی برگزار شد.

شماره گزارش: 1119248