چهارشنبه 30 مهر 1399-05:34
نام عکاس: پوریا آراسته
زمان انتشار: یکشنبه 9 شهریور 1399 16:54

ظهرعاشورا در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی