سه شنبه 4 آذر 1399-22:16
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: شنبه 8 شهریور 1399 15:54

توزیع غذا تبرکی در شهرستان خوسف

توزیع غذا تبرکی در شهرستان خوسف با رعایت نکات بهداشتی انجام شد.

شماره گزارش: 1119040