جمعه 2 آبان 1399-12:34
نام عکاس: محمد هادی شاهرودی زاده
زمان انتشار: شنبه 1 شهریور 1399 13:28

آماده سازی و اقامه سوگواری دهه اول محرم به میزبانی هیات فرهنگیان ناحیه یک خراسان رضوی

شماره گزارش: 1117311