دوشنبه 11 مرداد 1400-20:49
نام عکاس: اکرمی
زمان انتشار: شنبه 1 شهریور 1399 08:30

کنکور سراسری شهرستان ابرکوه

داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی وفنی شهرستان ابرکوه در دو حوزه و با ظرفیت ۶۸ داوطلب ریاضی و ۲۶۴داوطلب علوم انسانی به رقابت پرداختند.

شماره گزارش: 1116992