جمعه 14 آذر 1399-02:40
نام عکاس: مریم مسعودیان
زمان انتشار: دوشنبه 27 مرداد 1399 18:45

گردهمایی مسئولان سواد آموزی شهرستان ها و مناطق استان بوشهر با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان سواد آموزی کشور

گردهمایی مسئولان سواد آموزی شهرستان ها و مناطق استان بوشهر با حضور شاپور محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان سواد آموزی کشوردر بوشهر برگزار شد .