جمعه 7 آذر 1399-12:36
نام عکاس: مریم مسعودیان
زمان انتشار: دوشنبه 27 مرداد 1399 18:44

گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش استان بوشهر با حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور

گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور شاپور محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور در بوشهر برگزار شد .