دوشنبه 4 مرداد 1400-21:29
نام عکاس: مریم مسعودیان و رضا نادری پناه
زمان انتشار: یکشنبه 26 مرداد 1399 08:15

مراسم تجلیل از خبرنگاران پانا استان بوشهر

علی موحدی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر و محمود حسنی توابع رئیس سازمان دانش آموزی استان از خبرنگاران پانا فعال استان بوشهر تقدیر کردند .