چهارشنبه 2 مهر 1399-07:09
نام عکاس: ابوالفضل اکبری
زمان انتشار: شنبه 25 مرداد 1399 14:30

ساحل فرح‌آباد ساری و زباله‌هایی رها شده

شماره گزارش: 1115543