دوشنبه 3 آذر 1399-22:19
نام عکاس: ناهید نخعی
زمان انتشار: جمعه 24 مرداد 1399 00:37

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی و خبرنویسی برای خبرنگاران پانا درخراسان جنوبی

شماره گزارش: 1115222