جمعه 24 اردیبهشت 1400-04:30
نام عکاس: ناهید نخعی
زمان انتشار: جمعه 24 مرداد 1399 00:37

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی و خبرنویسی برای خبرنگاران پانا درخراسان جنوبی

شماره گزارش: 1115222