جمعه 28 شهریور 1399-13:23
نام عکاس: فاطمه لباف
زمان انتشار: پنج‌شنبه 23 مرداد 1399 15:09

مصاحبه رئیس سازمان استثنایی کشور با خبر گزاری پانا البرز

حسینی رئیس سازمان استثنایی کشور روز چهار شنبه 22 مرداد ماه از دفتر خبر گزاری پانا و استودیو تولید محتوای آموزشی پیشتازان سازمان دانش آموزی بازدید کردند