شنبه 29 شهریور 1399-23:20
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: چهارشنبه 22 مرداد 1399 14:27

جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

شماره گزارش: 1114927