چهارشنبه 5 آذر 1399-18:15
نام عکاس: مهدى رفیعى کیا
زمان انتشار: دوشنبه 20 مرداد 1399 22:45

تبریک دانش آموزان خبرنگار خبرگزاری پانا، به مناسبت روز خبرنگار به خبرنگاران آذربایجان شرقی

دانش آموزان خبرنگار خبرگزاری پانا بصورت خود جوش، روز خبرنگار را به خبرنگاران آذربایجان شرقی تبریک گفتند.

شماره گزارش: 1114457