سه شنبه 6 آبان 1399-16:02
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 18 مرداد 1399 19:06

اجرای امینانه نیات واقفین توسط دست های مهربانی خیرین در دست نیازمندان

اجرای امینانه نیات واقفین توسط دست های مهربانی خیرین در دست نیازمندان شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی