سه شنبه 11 آذر 1399-15:56
نام عکاس: زهره تاکی
زمان انتشار: شنبه 18 مرداد 1399 19:12

آماده سازی و توزیع غذا بین نیازمندان خراسان جنوبی

آماده سازی بیش از دو هزار پرس غذا به مناسبت عیدغدیر در مجتمع فرهنگی مذهبی خیریه ابن حسام و توزیع بین نیاز مندان شهرستان بیرجندو خوسف