شنبه 29 شهریور 1399-23:00
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: جمعه 17 مرداد 1399 20:18

ماشین نویسی عید غدیر در شهرستان خوسف

ماشین نویسی عید غدیر در شهرستان خوسف توسط نیروهای بسیجی شهرستان خوسف