شنبه 29 شهریور 1399-01:39
نام عکاس: مهدى رفیعى کیا
زمان انتشار: پنج‌شنبه 16 مرداد 1399 18:13

بازدید فرماندار و شهردار کلانشهر تبریز از پروژه مرکز دفن بهداشتى پسماند تبریز

بازدید فرماندار و شهردار کلانشهر تبریز از پروژه مرکز دفن پسماند تبریز و تجلیل سازمان پسماند تبریز از خبرنگاران در روز خبرنگار.

شماره گزارش: 1113528