یکشنبه 26 اردیبهشت 1400-01:22
نام عکاس: کمیل نخجوان
زمان انتشار: دوشنبه 27 مرداد 1399 23:29

تجلیل از خبرنگاران پانا توسط رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان

تجلیل از خبرنگاران پانا توسط رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان -روز خبرنگار

شماره گزارش: 1113247