شنبه 29 شهریور 1399-22:42
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399 12:56

یکصد و سی و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور

یکصد و سی و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور وزیر کشور صبح امروز برگزار شد.

شماره گزارش: 1112351