جمعه 15 اسفند 1399-04:43
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399 12:27

جلسه هماهنگی ستاد عالی و ستاد اجرایی مسابقات قرآن عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور

جلسه هماهنگی ستاد عالی و ستاد اجرایی مسابقات قرآن عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در مشهد برگزار شد.

شماره گزارش: 1112332