شنبه 10 آبان 1399-01:48
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: شنبه 11 مرداد 1399 07:22

به ثمر رسیدن میوه انجیر در مزارع شهرستان خوسف

به ثمر رسیدن میوه انجیر در مزارع شهرستان خوسف باری دیگر لبخند را بر روی چهره های کشاورزان به ارمغان آورد