یکشنبه 9 آذر 1399-12:05
نام عکاس: Pana
زمان انتشار: دوشنبه 6 مرداد 1399 12:30

دوشنبه‌های سازمانی

طرح دوشنبه‌های سازمانی به ابتکار سازمان دانش‌آموزی شهر تهران جهت معرفی پوشش تشکیلاتی سازمان دانش‌آموزی در مناطق شهر تهران برگزار شد.