شنبه 29 شهریور 1399-08:50
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: دوشنبه 6 مرداد 1399 13:52

دبیرستان ماندگار البرز

دبیرستان البرز یکی از مراکز آموزشی معتبر و قدیمی شهر تهران و از نخستین نمادهای آموزشی در ایران بعد از دارالفنون است. این مدرسه به خاطر نمای رشته کوه البرز در پشت آن، البرز نام گرفته است. به دلیل قدمت تاریخی و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی در۱۶ اسفند سال ۱۳۸۵ توسط شورای عالی آموزش و پرورش جزو مدارس ماندگار ایران شناخته شد.