شنبه 29 شهریور 1399-07:10
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 5 مرداد 1399 11:16

جلسه کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت کرونا

صبح امروز جلسه کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت کرونا درسالن پیامبر ععظم وزارت کشور برگزار شد.

شماره گزارش: 1110640