جمعه 24 اردیبهشت 1400-06:21
نام عکاس: آرین بهمنی
زمان انتشار: سه‌شنبه 24 تیر 1399 14:17

مرمت موزه‌ مردم شناسی رختشوی‌خانه زنجان

موزه‌ مردم شناسی رختشوی خانه زنجان مرمت شده و از بازدیدکنندگان بومی و غیر بومی، با رعایت اصول بهداشتی استقبال می‌کند

شماره گزارش: 1097744