یکشنبه 9 آذر 1399-06:09
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: شنبه 21 تیر 1399 20:45

تولید محتوای سازمان دانش آموزی شهر تهران در منطقه 14

تولید محتوای سازمان دانش آموزی شهر تهران، در دو بخش خبرگزاری پانا و مهارت های تشکیلاتی در کانون امید واقع در منطقه 14 ضبط شد.