سه شنبه 14 مرداد 1399-18:00
نام عکاس: احمدرضا کریمیان
زمان انتشار: جمعه 20 تیر 1399 13:57

رقابت بیش از 18 هزار دانش‌آموز برای ورود به مدارس نمونه دولتی در فارس

رقابت نزدیک به هشت هزار و هفتصد دانش‌آموز پسر ورودی پایه دهم در آزمون مدارس نمونه دولتی همزمان با سراسر کشور امروز 20 تیرماه در استان فارس برگزار شد. همچنین در این آزمون بیش از ۹ هزار داتش‌آموز دختر نیز از سراسر فارس باهم به رقابت پرداختند.

شماره گزارش: 1096717