چهارشنبه 2 مهر 1399-00:01
نام عکاس: کوثر ارزنی
زمان انتشار: سه‌شنبه 17 تیر 1399 10:50

بوته‌های هندوانه

در تابستان بوته‌های هندوانه دیمی در حال رشد هستند.

شماره گزارش: 1095981