چهارشنبه 15 مرداد 1399-06:54
نام عکاس: سارا اسماعیلی
زمان انتشار: شنبه 14 تیر 1399 20:56

جلسه شورای اداری شهرستان محمودآباد

جلسه شورای اداری با حضور ولی اله فرزانه، نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس و مرتضی نصری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان درسالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد برگزار شد.

شماره گزارش: 1095358