یکشنبه 30 شهریور 1399-06:16
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: چهارشنبه 11 تیر 1399 14:31

نشست خبری سازمان استثنایی شهر تهران

نشست خبری سازمان استثنایی شهر تهران با حضور شهناز کریمی، رییس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برگزار می شود.