شنبه 5 مهر 1399-11:40
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 7 تیر 1399 00:43

نمازجمعه سال 1399 با حضور نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی

سومین نمازجمعه سال 1399 با حضور نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی