شنبه 10 آبان 1399-23:05
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 7 تیر 1399 00:42

دیدارنماینده شهرستان های بیرجند، از کارخانه چدن شهرستان خوسف

دیدارنماینده شهرستان های بیرجند ، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی از کارخانه چدن شهرستان خوسف