شنبه 5 مهر 1399-13:26
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 7 تیر 1399 00:40

بازدید نماینده مردم شریف بیرجند از کشتارگاه درحال ساخت تمام صنعتی

بازدید حسین خسروی نماینده مردم شریف بیرجند، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی از کشتارگاه درحال ساخت تمام صنعتی شهرستان خوسف