شنبه 5 مهر 1399-13:05
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 7 تیر 1399 00:37

بررسی مشکلات کارخانه چدن توسط نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی

حضور نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان درمجلس شورای اسلامی در جلسه پیگیری و بررسی مشکلات کارخانه چدن شهرستان خوسف در دفتر فرمانداری شهرستان خوسف