شنبه 29 خرداد 1400-19:20
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 4 تیر 1399 13:51

جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور

جلسه شورای عالی ترافیک کشور، ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد.