چهارشنبه 5 آذر 1399-18:13
نام عکاس: حسین آرزومند
زمان انتشار: چهارشنبه 4 تیر 1399 02:31

پاکسازی و گندزدایی فضای های آموزشی شهرستان هفتکل جهت جلوگیری از شیوع کرونا

اداره آموزش و پرورش هفتکل جهت برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان طی یک برنامه مدون کلیه مراکز آموزشی را باتوجه به استانداردها و پروتکل‌های بهداشتی پاکسازی و گندزایی کرد.