سه شنبه 14 مرداد 1399-12:39
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 2 تیر 1399 12:17

نشست خبری مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش

نشست خبری زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش، صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 1092113