شنبه 5 مهر 1399-13:10
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 30 خرداد 1399 14:35

دومین نمازجمعه سال 1399 هیئت حسینی شهرستان خوسف

دومین نمازجمعه سال 1399 هیئت حسینی شهرستان خوسف همراه با پروتکل های بهداشتی برگزارشد.