شنبه 10 آبان 1399-22:52
نام عکاس: محدثه حسامی
زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399 19:24

دومین جلسه شوراهای آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

صبح امروز دومین جلسه شوراهای آموزش و پرورش شهرستان بیرجند برگزار شد.

شماره گزارش: 1090127