چهارشنبه 15 مرداد 1399-11:11
نام عکاس: محدثه حسامی
زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399 19:24

دومین جلسه شوراهای آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

صبح امروز دومین جلسه شوراهای آموزش و پرورش شهرستان بیرجند برگزار شد.

شماره گزارش: 1090127